Andelsboligforeningen Valnøddegården

Valnøddegården er en lille hyggelig andelsboligforening i det nordlige Albertslund.
Beliggende 10 minutters gang fra Vestskoven og 15 minutters gang fra Albertslund station er foreningen placeret i et roligt hjørne af verden, og dog i nærhed af civilisationen.

Livet i Valnøddegården er som i en lille landsby, hvor alle kender hinanden, og der er som regel er tid til en hyggesludder med naboen.

Andelsboligforeningen består af 42 andele og et Fælleshus.

ARBEJDSWEEKEND

2 gange årligt er der arbejdsweekend i Valnøddegården, det foregår på festligste vis med en blanding af socialt samvær, arbejde og hygge. Formålet med arbejdsweekenden er naturligvis at vedligeholde gården og fælleshuset, for derved at spare på fællesudgifterne. Der spares ikke på noget lørdag aften hvor der holdes fest i fælleshuset. Søndag genoptages arbejdet, for at gøre arbejdet færdig.

De fleste beboere ser frem til arbejdsweekend som en festlig begivenhed, som man nødig vil undvære.

ORGANISERING

Der føres et aktivt foreningsliv i Valnøddegården, hvor der trods foreningens størrelser er nedsat en række udvalg der hver især varetager et hjørne af foreningens opgaver.

 

Ud over bestyrelsen er der en række åbne udvalg :

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 2 menige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Fælleshusudvalg

Er ansvarlig for fælleshusets økonomi og drift, står for afholdelse af fællesarrangementer, som påskefrokost, juletræstænding m.m.

Bladudvalg

Udgiver forenings blad Nødden.
Nødden udkommer først i hver måned og indeholder nyheder fra gården, information fra de forskellige udvalg, samt en kalender med begivenheder i gården.

Netværksudvalg

Er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af foreningens netværk.