Fælleshuset

Fælleshuset er mødestedet for gårdens beboere ved forskellige fælles arrangementer.

Huset kan lånes af gårdens beboere til større fester. Der er plads til ca. 50 mennesker.

Husets drift varetages af Fælleshusudvalget, som koordinerer udlån af huset, samt sørger for indkøb og planlægger vedligeholdelse i huset.

Fælleshuset er ramme om en række tilbagevendende begivenheder, som de fleste valnødder ser frem til.

Der bliver hvert år arrangeret: Fastelavnsfest, Påskefrokost, Sankt Hans, Juletræstænding og mange andre arrangementer.